Προφίλ     Κατασκευές     Επικοινωνία

Το αρχιτεκτονικό γραφείο του Αποστόλου Νάζου εκτός από την μελέτη αναλαμβάνει την κατασκευή και την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών ενός έργου.

Βασικές αρχές στην κατασκευή των κτιρίων είναι η σωστή χρήση των υλικών, και η αξιοποίηση της οικοδομικής τέχνης των μαστόρων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην σωστή μόνωση της κατασκευής η οποία της δίνει μακροζωία και μεγαλύτερο ενεργειακό όφελος.

Οι μονώσεις ( στεγανοποίηση και θερμομόνωση) εξασφαλίζουν καλλίτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους μιας κατοικίας ,αλλά και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής και είναι πλέον όχι μόνο αναγκαίες αλλά και επιβεβλημένες.